30 Dec

Välkommen till utställningen “AFTER WORK” !

Dags för en utställning i Dals Ed, på Biblioteket, vernissage den 8:e januari, (kl 16-18). Utställningen pågår t o m 31 januari.

Utställningen heter AFTER WORK. Har haft små funderingar om arbetslivet, yrkesval, tillfälligheter, viktigheter, prestationer av olika slag, lönelyft….

Roligt om Du vill komma!

Bildens titel: "Vi har gått i pension"

Bildens titel: “Vi har gått i pension”